wp

۶

                    سوسک چرم و فرش  maculatusDermestidae

مشخصات مرفولوژیکی :

حشره کامل بطول ۷-۱۰ میلیمتر و برنگ قهوه ای مایل به قرمز است. روی بدن از موهای لطیف پرپشت زرد رنگ پوشیده شده است. تراکم این موها در کناره های جانبی پیش گرده بیشتر است سطح حلقه های شکمی از پرزهای سفید رنگ پوشیده شده است و در کنار خارجی هر حلقه دو لکه سیاه دیده می شود. این حشره بوسیله خار کوچکی که در انتها و دندانه های ریزی که در رأس بالپوشها دارد از سایر گونه های دیگر متمایز میگردد. حلقه آخری شکم نیز برنگ سفید و روی نیمه فوقانی و قسمت تحتانی آن لکه سیاه رنگ مشاهده میگردد. تخمها استوانه ای کشیده بطول ۵/۱ تا ۲ میلیمتر، لارو کامل بطول ۱۰ تا ۱۲ میلیمتر و از موهای راست و متراکم برنگ خرمائی پوشیده شده است.

بیولوژیکی :

این حشره بیشتر از پوست خام که دارای پروتئین زیاد باشد تغذیه می کند. این آفت از لاشه حیوانات، استخوان ، شاخ، ماهی خشک ، انواع پوست، دانه های غلات و کاکائو ، بیسکویت، شفیره کرم ابریشم، پنیر، کشک و غیره تغذیه می کند. حشره کامل زمستان را در اطاقک شفیره و یا در دالانهای لاروی می گذراند. اوائل بهار به مجرد گرم شدن هوا فعالیت خود را آغاز می کند. اگر گرمای محیط از ۱۸ درجه بیشتر باشد جفت گیری کرده و دوهفته بعد تخم ریزی می کند. دوره تخمریزی معمولاً چندین ماه طول می کشد که در این مدت حشره ماده ۲۰۰ تا ۸۰۰ عدد تخم می گذارد تخمها تک تک و یا بطور گروهی که هر گروه مرکب از ۲ تا ۱۰ عددتخم است در داخل دالانهای لاروی موجود روی مواد غذائی گذاشته میشود دوره رشد جنینی تخم ۳ تا ۱۲ روز طول می کشد پس از آن تخمها باز شده لاروهای جوان بیرون آمده بلافاصله شروع به تغذیه می کنند. دوره لاروی برحسب درجه حرارت، رطوبت موجود در غذا همچنین برحسب کمیت و کیفیت غذا ۳ هفته تا چندین سال طول می کشد در درجه حرارت ۲۳ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۴۰% این دوره ۴۴ روز است ولی بطور کلی دوره لاروی ۳ هفته تا ۸ ماه بطول میانجامد. لاروها پس از رشد کامل محیط غذائی را ترک گفته و برای شفیره شدن به محل مناسبی پناه می برند. برای ایجاد پناهگاه هر لارو روی مواد چوبی، کارتنی، چوب پنبه ای وغیره دالان و یا حفره ای کنده در آنجا به شفیره تبدیل می شود. دوره شفیرگی معمولاً یک تا دوهفته بطول می انجامد واگر هوا سرد باشد تا ۳۵ روزنیز طول می کشد. این آفت یک نسل در سال واگر شرایط مناسب باشد دونسل در سال ایجاد میکند.

راه حل
پشت بام خود را هر چند وقت یکبار آب و جارو کنید. خار و خاشاک را جارو کنید. فرش ها را مرتبا جارو برقی کنید. این کار را در مورد رومبلی ها نیز انجام دهید. اگر تعداد آنها زیاد بود حتما باید از حشره کش استفاده کنید.


س.فرش۱

س.فرش۲

www.1landscape.ir