زهکشی:

تامین آب گیاهان یک نیاز اساسی اجتناب ناپذیر بوده ،ولی مازاد آن باعث بروز مشکلاتی از قبیل عدم تهویه در خاک،شوری،ماندابی و …. می شودکه علاوه بر ناخوشایندی منظره سبب ایجاد بیماری های قارچی در گیاهان،اختلال در تنفس ریشه،… و درکل ازبین رفتن فضای سبز میگردد ، زهکشی در واقع خارج کردن اب واملاح اضافی از بستر یا عمق خاک است که به دو صورت طبیعی یا مصنوعی صورت می گیرد.

در زمینه فضای سبز موضوع زهکشی در مورد Roof Garden از اهمیت بیشتری برخوردار است که جهت این منظور روش مصنوعی زهکش استفاده میشود، در این روش از لایه هایا غشاهایی به نام ژئو ممبران و ژئوتکس تایل ، با هدف نفوذناپذیری آب اضافی محیط کشت به غشای عایق بام می توان بهره گرفت، این کار باعث جاری شدن آب زهکش  با توجه به شیب بندی مناسب از هر نقطه Roof Garden شده و پس از پیوستن به سیستم زهکش ساختمان  خارج می شود.لایه زهکش متناسب با حداکثر مقاومت فشاری ، براساس اطلاعات میزان بارش منطقه و نیاز آبی گیاهان Roof Garden محاسبه وانتخاب می شوند.